Πολιτική Απορρήτου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alfaplast.gr (εφεξής Κατάστημα) συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του, μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν άμεσα και εκουσίως, εκτός των στοιχείων που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies.

Σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες, δεσμευόμαστε για τη νόμιμη τήρηση και επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Επιπρόσθετα, δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τους χρήστες για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με την πολιτική αυτή, εκείνος οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στο Κατάστημα.

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας

Το Κατάστημα δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δε μπορεί να τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ενώ σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, το Κατάστημα θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του Καταστήματος στο store@alfaplast.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα αλλάξει και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί.

Το Κατάστημα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και φυσικά επικοινωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών του να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το Κατάστημα είναι τα εξής:

Επωνυμία, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, Περιοχή, Σταθερό Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, e-mail

Και προαιρετικά τα εξής:

Όνομα Επικοινωνίας, Κινητό Τηλέφωνο

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός του Καταστήματος παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το Κατάστημα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Διαφημίσεις

Τα παραπάνω ισχύουν και για τη διασύνδεση με τρίτες ιστοσελίδες που λαμβάνει χώρα μέσω διαφημιστικών banners.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την είσοδο, χρησιμοποιούμε το cookie [UID] για να προσδιορίζεται το ατομικό όνομα χρήστη από τον πίνακα της βάσης δεδομένων των χρηστών. Αυτό χρησιμοποιείται για να προσαρμόσετε την προβολή σας ως χρήστης του ιστότοπου.

Για να παρακολουθείτε το καλάθι αγορών σας, χρησιμοποιούμε τα cookies:

  • [cart_hash]
  • [items_in_cart]
  • [session]

Τα πρώτα δύο cookies περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το καλάθι αγορών σας και σας βοηθά να γνωρίζετε πότε και ποιες αλλαγές κάνετε.
Το τελικό cookie (session) περιέχει έναν μοναδικό κωδικό για κάθε πελάτη, έτσι ώστε να ξέρει πού να βρει τις πληροφορίες για το καλάθι στη βάση δεδομένων για κάθε πελάτη.

Καμία προσωπική πληροφορία δεν αποθηκεύεται μέσα σε αυτά τα cookies.

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ελλάδα: Νόμος 2472/1997, Νόμος 3471/2006, Άρθρο 7 νόμου 2819/2000

Προεδρικό Διάταγμα 207/1998 και 79/2000

Κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ