Όροι Χρήσης

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.alfaplast.gr να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

Δεσμευτικότητα

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alfaplast.gr, το οποίο εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Κατάστημα». Το ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει στην ατομική επιχείρηση Ευάγγελος Κ. Σπανός – Εμπόριο Πλαστικής Συσκευασίας, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Επιχείρηση». Περισσότερα στοιχεία για την επιχείρηση μπορείτε να βρείτε εδώ. (όροι συναλλαγών)

Η αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη στο Κατάστημα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της στο Κατάστημα, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή του.

Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ του Καταστήματος και του χρήστη  από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του Καταστήματος (κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.alfaplast.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης  παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Επιχείρησης.

Περιορισμός ευθύνης

Η Επιχείρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στο Κατάστημα ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Καταστήματος παρέχονται ‘‘ως έχουν’’. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Επιχείρησης ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα  ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Επιπρόσθετα ουδεμία εγγύηση υπάρχει από πλευράς της Επιχείρησης πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Περιγραφή υπηρεσιών/προϊόντων

Στο Κατάστημα διατίθενται προς πώληση πλαστικές σακούλες αγορών, οι οποίες κατασκευάζονται με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και προορίζονται αποκλειστικά για πώληση σε επιχειρήσεις.

Η καταχώρηση της παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη δε συνεπάγεται την απόλυτη δέσμευση της Επιχείρησης για διεκπεραίωσή της, καθώς η επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας πραγματοποιείται μετά την καταχώρηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση χαμηλής ή ανεπαρκούς διαθεσιμότητας του προϊόντος, η διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία, ενημερώνοντας τον χρήστη για το γεγονός και για τις ενδεχόμενες εναλλακτικές επιλογές.

Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα τόσο κατά το στάδιο επιλογής όσο και κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη.

Τα προϊόντα αυτά πωλούνται ως έχουν και η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους εκτίμησης του πελάτη ως προς τα χαρακτηριστικά τους, πλην των νομίμων εξαιρέσεων. Περισσότερα για την πολιτική επιστροφής προϊόντων μπορείτε να μάθετε στους Όρους Συναλλαγών (όροι συναλλαγών).

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός του Καταστήματος παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η Επιχείρηση δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Πολιτική διαφημίσεων Σημείωση:

Τα παραπάνω ισχύουν και για τη διασύνδεση με τρίτες ιστοσελίδες που λαμβάνει χώρα μέσω διαφημιστικών banners.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Η Επιχείρηση έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση της ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή του Καταστήματος στο store@alfaplast.gr.

Το Κατάστημα δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και  εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.